ΜΑΛΕΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,ΦΑΣΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 58 ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 038389505000