Οροι χρήσης & προϋποθέσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος « www.malcohome.gr » αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας «Μαλετούδης Κωνσταντίνος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. » με Α.Φ.Μ. 099381340 ΔΟΥ Αμπελοκήπων και έδρα τη Θεσσαλονίκη.Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η εισαγωγή και εμπορία λευκών ειδών και κεντημάτων.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση όπως αυτοί αναφέρονται και ισχύουν για το σύνολο των ενοτήτων του παρόντος ιστότοπου.
Εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται, οφείλει να αποφύγει τη χρήση και κάθε ενέργεια σχετική με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από καθυστέρηση ή μη εκτέλεση παραγγελίας, λάθους καταχώρησης στοιχείων από το χρήστη, τυχόν εκ παραδρομής λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και για τεχνικά προβλήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Διατηρεί δε το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής πωλήσεων, τιμών, και τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρεία μας δίνοντας έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής ενός προϊόντος ή ακόμη και την επιστροφή χρημάτων εάν αυτό δεν σας ικανοποιεί, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία του παραστατικού πώλησης.
2. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική κατάσταση που το παραλάβατε. Δηλαδή : α) να έχει όλα τα καρτελάκια του,
β) να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλυθεί ή μεταποιηθεί
γ) να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του
δ) να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο/δελτίο αποστολής σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο
ε) να είναι συσκευασμένο κατάλληλα για την μεταφορά του
στ) να συνοδεύεται από το τυχόν δώρο ή προϊόν προσφοράς με το οποίο παραλήφθηκε και για το οποίο ισχύουν όλα τα παραπάνω.

3. Όλες οι παραγγελίες ελέγχονται πριν την αποστολή τους, τόσο ως προς το είδος όσο και ποιοτικά. Παρόλα αυτά σε περίπτωση λάθους ή ελαττωματικού προϊόντος, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

4. Προϊόντα ύπνου, όπως είναι τα μαξιλάρια, σεντόνια κ.τ.λ. δεν επιστρέφονται για λόγους προστασίας της υγείας των καταναλωτών.

5. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή εποχιακών ειδών. Πραγματοποιούνται επιστροφές μόνο σε περίπτωση λάθους ή στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος με το ίδιο, εφόσον ενημερωθούμε το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

6. Για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν, είναι απαραίτητο πρώτα να μας ενημερώσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@malcohome.gr ή στο τηλέφωνο 2310 776 346, ώστε να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες επιστροφής. Επιστροφές χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας δεν θα γίνονται δεκτές.

7. Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο μέσο τραπέζης και τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών επιβαρύνουν τον πελάτη.

8. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει επιστροφή προϊόντος που δεν πληρεί τους παραπάνω όρους.